Saturday, 17 March 2012

Advaita Guru ParamparaIn the Indian religious and philosophical traditions, all knowledge is traced back to the Gods and to the Rishis who saw the vedas. Thus, the advaita guru-paramparā (Lineage of Gurus in Non-dualism) begins with the Daiva-paramparā, followed by the Ṛṣi-paramparā, which includes the vedic seers Vaśiṣṭha, his son Śakti, his son Parāśara, his son Vyāsa, (the famous redactor of the vedas, he is also traditionally identified with Bādarāyaa, the composer of the Brahmasūtras), and Vyāsa's son Śuka. After Śuka, we turn to the Mānava-paramparā, which brings us to historical times and personalities.

Guru Parampara Sloka
For Advaita Guru Paramparā (Lineage of Gurus of Advaita), the following well known Sanskrit śloka among Smārtas provides the list of the early teachers of the Advaita Vedānta.,
नारायणं पद्मभुवं वशिष्ठं शक्तिं  तत्पुत्रं पराशरं व्यासं शुकं गौडपादं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रंअथास्य शिष्यम् 
श्री शंकराचार्यं अथास्य पद्मपादं  हस्तामलकं शिष्यम् तं तोटकं वार्त्तिककारमन्यान् अस्मद् गुरून्सन्ततमानतोऽस्मि 
अद्वैत गुरु परंपरा स्तोत्रम्

nārāyanam padmabhuvam vasitham śaktim ca tat-putram parāśaram ca
vyāsam śukam gauapāda mahāntam govinda yogīndram athāsya śiyam
śri śankarācāryam athāsya padmapādam ca hastāmalakam ca śiyam
tam trotakam vārtikakāramanyān asmad gurūn santatamānato’smi
Advaita-Guru-Paramparā-Stotram
List of Gurus in Parampara
The above advaita guru paramparā verse salutes the prominent gurus of advaita, starting from Nārāyaa through Adi Sankara and his disciples, up to the Acharyas of today. The paramparā thus lists:
§  Padmabhuva (Brahmā)
§  Śakti
§  Vyāsa
§  Śuka
§  PadmapādaHastāmalakaToaka, Vārtikakāra (Sureśvara) and others (i.e., the disciples of these four).

Sunday, 16 October 2011

shree durgaa stotram

ॐश्री दुर्गा पञ्जर स्तोत्रम् 
 हे देवी ,
तुझी गुण संपदा  अपार आहे .गुणाच्या या कोशात तुझे रूप सामावले आहे .ज्यांनी ध्यान योगाची साधना केली त्याना तू दर्शन दिलेस .ईश्वराच्या अंगी असणारी मूर्तिमंत शक्ती तूच आहेस .हे सर्वेश्वरी ,हे मोक्ष दायिनी  माझे रक्षण कर .
हे देवी ,
तू देवाचे सामर्थ्य आहे .तू आत्म्याचे बळ आहेस . वेदांनी तुझा असा महिमा गायला आहे .मोठ्या तपस्वी  मुनी जनाच्या  समोर तू अवतीर्ण झालीस . तू परम गूढ  आहेस , तू सर्व व्यापी आहेस  तू संत तत्वाचे  अधि ष्ठान आहेस . हे सर्वेश्वरी ,हे मोक्ष दायिनी  माझे रक्षण कर .
हे देवी ,
तू परब्रह्माच्या  विविध शक्तीचा स्त्रोत आहेस . श्वेता श्वेतर  उपनिष दाच्या  शब्दामधून तुझ्या रूपाचे कला कल्मष  झाले आहेस .ज्ञान .बळ आणि क्रिया  तुझ्या स्वरूपातून आपोआप  प्रगट होतात .हे सर्वेश्वरी ,हे मोक्ष दायिनी  माझे रक्षण कर 
.हे देवी ,
कूर्म आणि मत्स्य  पुराणात तुला देव आणि आत्मा  असे संबोधिले आहे . तू साक्षात  सदाशिवाचा आत्मा आहेस .भव पाशातून  तू मानवाला  मुक्त करतेस .हे सर्वेश्वरी ,हे मोक्ष दायिनी  माझे रक्षण कर .
हे देवी ,
तू ब्रह्म  तत्वाचा अंतरात्मा आहेस . तू अनेक रूपे  धारण करतेस .मयुरी या नावाने तू विख्यात  आहेस .तू अर्जुनाला  गीतेचा उपदेश केलास . जगातील सर्व ज्ञानाचा  तू आत्मा आहेस . हे सर्वेश्वरी ,हे मोक्ष दायिनी माझे रक्षण कर 
भक्तानो ,
देवी स्तीत्राच्या अर्थाचे मनन करा .देवीची मनोभावे प्रार्थना करा . त्यामुळे तुमचे चित्त शुद्ध होईल . तुमचे जीवन मांगल्य मय होईल .तुमच्या जीवनाचे साफल्य होईल .
श्री दुर्गायै नमः  इति श्री चंद्र शेखरेंद्र स्वामी  रचित  श्री दुर्गा स्तोत्रम संपूर्ण 

Friday, 26 August 2011

shankaraachry and his mathas

श्री  जगद्गुरू शंकराचार्य  मुख्य पीठे व उपपीठे 
१)ज्योतिषपीठ 
२ )गोवर्धनपीठ -पुरी 
३ )शारदापीठ 
४ ) शृंगेरी 
५ ) कामकोटीपीठ 
उपपीठे -
१ ) कुडलीमठ
२ )शिव गंगा मठ 
३ )अवनी मठ 
४ )विरुपाक्ष मठ 
५ )पुष्प गिरी मठ 
६ )संकेश्वर मठ -करवीर मठ 
७ )रामचंद्र पूर मठ 
१ )हरिहर पूर मठ 
२ )भंडीगेडी मठ 
३ )यडनीरु मठ 
४ )कोदन्डाश्रम मठ
५ )स्वर्णवल्ली मठ
६ )नेलमावू मठ
७ ) योग नरसिंह  स्वामी मठ 
८ )बाल कुदुरू मठ    

Wednesday, 8 June 2011

CHARITRA

चंद्रशेखरेंद्रसरस्वती 
कांची पीठाचे ६८ वे  जगदगुरू (२० मे १८९४ -८ जानेवारी १९९४)
त्यांना महास्वामी व परमाचार्य म्हणूनच ओळखले जाई. यांचा जन्म कर्नाटक ब्राह्मण कुटुंबात झाला. अतिशय तल्लख बुद्धी असलेला हा 'स्वामिनाथन' पुढे कांची पीठाचे शंकराचार्य झाले. त्यांची मुंज १९०५ मध्ये झाली. लहानपणी एका ज्योतिषाने भविष्य वर्तविले कि सर्व जग याच्या पाया पडेल. ६६ वे शंकराचार्यांनी चातुर्मास केला त्या वेळी स्वमिनाथांच्या उपस्थितीने ते प्रभावित झाले. १९०७ साली स्वमिनाथांच्या मावस भावाला कांची पीठाचे ६७ वे शंकराचार्य म्हणून घोषित केले. पण त्यांच्या अचानक निर्वाणानंतर १३ फेब्रुवारी १९०७ ला  स्वमिनाथाना ६८ वे शंकराचार्य म्हणून घोषित केले गेले. लहान वयात मोठी जबाबदारी पडली तरी त्यांनी ती यशस्वी पणे सांभाळली. वयाचा १३व्या वर्षी सन्यास देऊन दि.९ मे १९०७ रोजी पट्टाभिषेक करण्यात आला. त्यांनी ८७ वर्षे मठाचा कारभार सांभाळला. हिंदू धर्माचा प्रचार व प्रसार केला. व कांची पिठाला उच्च दर्जा व प्रतिष्ठा मिळवून देली. ८ जानेवारी १९९४ ला त्यांनी देह ठेवला, व उत्तराधिकारी म्हणून श्री जयेंद्र सरस्वती यांची नेमणूक केली. विख्यात पौल बृन्टन यांना त्यांनी सल्ला दिला होता.त्यांचा भक्तांमध्ये प्रामुख्याने खालील लोकांचा समावेश होता, नेपाळचे राजा व राणी, ग्रीसची महाराणी, इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, सुब्बुलक्ष्मी इत्यादी.